Syrinx - hudební skupina

Hudba na večírek

U hudební produkce na firemním večírku záleží na tom, jestli je to společenská událost pro firemní klientelu a obchodní partnery nebo se jedná o večírek neformální např. vánoční pro zaměstnance. Důležité je i složení posluchačů – může se jednat o víceméně pánskou (netančící) nebo naopak dámskou (tančící) společnost a tomu vždy odpovídá výběr skladeb.

Pokud se jedná o společenské setkání obchodních partnerů, je výběr skladeb podřízen duchu akce tak, aby hudební produkce nerušila, ale naopak aby vytvářela setkání příjemný rámec – máme pro ten účel v repertoáru dostatek hodnotných skladeb zpívaných i orchestrálních v pomalejším i rychlejším tempu, v rytmu blues, jazzové standardy, latinskoamerické rytmy, evergreeny, tak aby hudební produkce nepůsobila nudně, ale aby nebyla příliš dominantní – pokud to vyžaduje charakter akce.

Večírek pro zaměstnance bývá obvykle pořádán pro pobavení zaměstnanců, takže je naším cílem, aby taneční parket byl plný. Pokud hrajeme pro převážně dámskou společnost, převažují rychlé české i zahraniční skladby nejen v disko rytmu, ale také v latinskoamerických rytmech, rock and roll, twist apod. Pokud bavíme spíše pánskou společnost, tam vybíráme skladby spíše rockové, blues ale také českou rockovou a disko klasiku. U těchto typů večírků je vždy naším cílem pobavit, zaujmout a vylákat posluchače na taneční parket a pořádně to „rozjet“.